Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je provozována v souladu s kanalizačním řádem stokové sítě, do které přípojka ústí. Provozem je myšleno vypouštění odpadní vody do stokové sítě. Vodoprávní úřad může rozhodnout o mimořádném vypuštění odpadní vody s vyšším obsahem odpadních látek nad normy a rámec kanalizačního řádu.
Pokud by mělo být do kanalizace vypouštěno více odpadní vody s nadměrným obsahem látek, je přistoupeno k tomu, že se nevybuduje pouze kanalizační přípojka, ale také zařízení, které slouží k předčištění odpadní vody. Ta následně již vyhovuje kanalizačnímu řádu. Je nutno provádět pravidelné rozbory.

Zřizování přípojek a kanalizace

Pokud u vás musí být zřízena nová kanalizační přípojka, obraťte se na nás. Pracujeme profesionálně, rychle, spolehlivě a za dobré ceny. Zřizujeme a opravujeme vodovody i kanalizace.